Projekt Komplexní vzdělávání

01. 12. 2019

ve společnosti MEZ stroje s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

 

Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013393
Číslo a název výzvy: 97, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti Mez Stroje - OPZ 97

Období realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 877 250,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 1 595 662,50,- Kč

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti MEZ STROJE s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu: 60 osob
 

Aktivity projektu:

Některá školení budou zajištěna interními lektory, ale převážná většina školení bude zajišťována externími vzdělávacími subjekty. Tyto kurzy se budou skládat ze školení v oblastech jazykového vzdělávání, IT kurzů, kurzů soft skills a technických kurzů, které byly vybrány s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou techničtí pracovníci, zaměstnanci v administrativě i vedoucí pracovníci.  

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

 

 


Zpět na aktuality

© 2020 MEZ stroje s.r.o. | provozováno s ondrejfirla.eu